TERMINY

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni.

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

d) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 

 

FORMULARZ ZWROTU

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest INSPIRUJ Magdalena Dziwiszek o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez:

a) pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

b) pismo wysłane pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem na adres:

INSPIRUJ,

Al. Wilanowska 214 / 28

02-765 Warszawa

 

 

z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy INSPIRUJ”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 lub 60 dni w zależności od daty zakupu od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca wnosi o odesłanie lub przekazanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 lub 60 dni w zależności od daty zakupu, od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 lub 60 dni, w zależności od daty zakupu na adres Al. Wilanowska 214/28, 02-765 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy INSPIRUJ”. Sprzedawca informuje, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.